USD EUR
43,86 40,49
Конкурс на виконавця вивезення побутових відходів

Конкурс на виконавця вивезення побутових відходів

253

Чуднівська міська рада оголошує конкурс з визначення об’єкта господарювання на здійснення збору те перевезення побутових відходів на території м. Чуднів.

12
1.Найменування,місцезнаходження організатора конкурсуВиконавчий комітет Чуднівської міської ради,13201, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
2. Підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої державної адміністрації)Рішення виконавчого комітету Чуднівської міської ради від 12.09.2023 №176 « Про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території м.Чуднів»
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуги з збирання та перевезення побутових відходів на території м.Чуднів  
місце проведення конкурсуЗала засідань Чуднівської міської ради
час проведення конкурсу16 жовтня 2023 року о 9-00 годині
прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з збирання та перевезення побутових відходів на території м.ЧуднівДовгаль Олег Михайлович – начальник відділу  комунальної власності та житлово-комунального господарства Чуднівської міської ради, заступник голови конкурсної комісії, вул. Героїв Майдану, 104, м. Чуднів, 13201,тел. (096) 307-51-32;Електронна адреса: [email protected] 
4.Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання та перевезення побутових відходів;    До 180 грн/1м3
5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу            -наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів;-підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів;- забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів;- забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту;-проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі;  
 5.1Додаткові кваліфікаційні вимоги-наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів;-рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів – не більше 10 років; -наявність контейнерів  для змішаного збирання побутових відходів у кількості – не менше 25;-наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття контейнерів або договором про надання відповідних послуг;-надання згоди учасника конкурсу до брендування визначеного організатором конкурсу логотипами спеціального одягу персоналу, транспортних засобів спеціального призначення, контейнерів.
6. Обсяг послуг з збирання та перевезення побутових відходів   та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»Річний обсяг відходів, що вивозяться, становить 5500 м. куб., з території м. Чуднів.Вимоги щодо якості надання послуг є дотримання графіка збирання та перевезення побутових відходів, дотримання правил надання послуг з управління побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо управління побутовими відходами.
7. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогамДля участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:- заяву, яка повинна містити таку інформацію:номер та назву об’єкта конкурсу;найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця;ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб – підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:- запропоновані тарифи на збирання та перевезення побутових відходів за об’єктом конкурсу.- балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період;- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;- довідка-розрахунок про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу;-довідка-характеристика транспортних засобів спеціального призначення;-  копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договори про оренду таких транспортних засобів;- копії протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення;- довідка про наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, або договір про надання відповідних послуг;- довідка про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договір про оренду такої території або договір про зберігання транспортних засобів на автостоянках;- довідка про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;- договір про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;- копія наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;- договір про медичне обслуговування;-копія наказу на прийняття у штат медичного працівника;- довідка про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;- довідка про наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів;- довідка про наявність контейнерів певного виду для збирання побутових відходів та/або діючий договором про оренду таких контейнерів- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.
8. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з збирання та перевезення побутових відходів : розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів оброблення відходів, їх місцезнаходження.Територія міста Чуднів:- площа території – 834,5 га;- кількість житлових вулиць – 70 од.;- кількість населення – 5357 чоловік;- кількість багатоповерхових будинків – 19- будинків приватного сектору – 1550 од., мешканців – 4307;- контейнерних майданчиків – 14 шт.на іншій території міста побутові відходи збираються по планово-регулярній системі санітарного очищення;- середня відстань з території вивозу твердих побутових відходів до Чуднівського звалища побутових відходів  –  3 км.
9.Характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворенняТериторія міста Чуднів.Багатоквартирні житлові будинки:– загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма і більше поверхами  – місцезнаходження  будинків,  їх  характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,  центрального  опалення, водо- та газопостачання) – по всій території міста Чуднів, найбільше на          вул. Житомирська, вул. Героїв Майдану, вул. Пушкіна, вул. Соборна;- наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та  збирання різних побутових відходів – 14 контейнерних майданчиків на території міста. Одноквартирні житлові будинки:– загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків – 1550 будинків, 4307 – мешканців;- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання) – по всій території міста;- наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів – 14 контейнерних иайданчиків по території міста та збирання відходів з вулиць міста;- характеристика під’їзних шляхів – вулиці міста. Підприємства, установи та організації: – загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо – та газопостачання)   – 170 шт.Площа території – 834,5 га.Система надання послуги за відповідним видом побутових відходів – безконтейнерна та контейнерна система, за заявкою споживача.
10. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів оброблення відходів(об’єкти перероблення, сортування, утилізація, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою .Чуднівське звалище побутових відходів.Характеристика МВВ (обсяг, площа):6578,6 тонн, 1,5 га.Розташоване на відстані 2 км. на північний схід від м. Чуднів, 0,5 км. на південь від         с. Дубище.Під’їзний шлях з Чуднова по автошляху         Т 2309 (Шепетівка-Полонне-Бердичів) в сторону Бердичева – 950 метрів від межі міста, 900 метрів від автошляху щебенева дорога.
11. Вимоги до конкурсних пропозиційКонкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:- конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі, що передбачена конкурсною документацією;-учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченими конкурсною документацією;-учасник конкурсу припиняється в результаті ліквідації або його було припинено, або визнано у встановленому порядку банкрутом;-встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення. 
12. Критерії оцінки конкурсних пропозиційНаведені в додатку 1 до Конкурсної документації.
13. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неїУчасник   конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням  щодо  змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.     Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення. 
14. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 
14.1 способи подання конкурсних пропозиційКонкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.
14.2 місце подання конкурсних пропозицій13201, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104, кабінет відділу  комунальної власності та житлово-комунального господарства Чуднівської міської ради.
14.3 кінцевий строк подання конкурсних пропозицій10 жовтня 2023 року до 17-00 години. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
15. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.13201, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104. Зала засідань 16 жовтня 2023 року о 9-00 годині.